Đánh giá của khách hàng

Nhà hàng Hương Cau có 2 cơ sở và chúng tôi điều hợp tác thi công hồ cá hải sản cho nhà hàng, hiện giờ cả 4 dàn hồ điều hoạt động rất tốt

Tôi đã làm một bể cá treo tường ở Cảnh Dương và tôi đánh giá cao sản phẩm của Cảnh Dương về kiễu dáng lẫn trang trí cho bể cá